Skip to main content

Chương trình liên kết giảng dạy

Trung tâm E3 triển khai chương trình liên kết giảng dạy với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS & THPT trên khắp cả nước. Đồng hành cùng các Nhà trường, mục tiêu của E3 mong muốn nâng cao chất lượng giáo viên, chất lượng giảng dạy, để đưa đến cho các em học sinh môi trường tốt nhất phát triển ngôn ngữ thứ hai. Chương trình liên kết đã triển khai được nhiều năm và nhận được sự tín nhiệm hưởng ứng của Học sinh, Phụ huynh cùng Nhà trường, là động lực để Trung tâm E3 tiếp tục cải thiện chương trình ngày một hoàn thiện hơn. 

Trong quá trình liên kết giảng dạy, Trung tâm E3 luôn phối hợp chặt chẽ với các Nhà trường trong việc tổ chức các sự kiện quy mô trường, quy mô lớp nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh và nâng cao niềm yêu thích của các em với bộ môn ngoại ngữ mới.