Đến nội dung

Primary: Sky Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Secondary: Sky Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Pattern: Blank Waves Squares Notes Sharp Wood Rockface Leather Honey Vertical Triangles
Welcome to E3 Education
Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn học Tiếng Anh E3 Education! Xin vui lòng đăng ký để cùng học, trao đổi kiến thức và giao lưu cùng các thành viên trong diễn đàn.
Đăng nhập Đăng ký

Toggle shoutbox Shoutbox Open the Shoutbox in a popup

@  NhiGrape : (04 Tháng tám 2015 - 03:18 PM) Hi, My name is Nhi.. And I'm 14, I'm a new member.. I guess I'm youngest in here? haha
@  Bin Xeko : (21 Tháng năm 2015 - 09:28 PM) hello everybody, My name is Sơn.  I hope all people will help me. thanks
@  Bin Xeko : (21 Tháng năm 2015 - 09:25 PM) Xin chào mọi người, mình là thành viên viên mới, mong được mọi người chỉ bảo thêm
@  Catherine Ry... : (19 Tháng tư 2015 - 06:24 PM) Sob here now?
@  dun : (14 Tháng tư 2015 - 03:13 PM) hello
@  nhatlc89 : (24 Tháng ba 2015 - 11:36 AM) good morning
@  nhatlc89 : (24 Tháng ba 2015 - 11:36 AM) hi
@  nguyenbeo1996 : (08 Tháng hai 2015 - 08:46 PM) neither
@  Yuri Huynh : (02 Tháng hai 2015 - 04:24 PM) hello everybody! My nickname is Yuri. I'm 20. I'm a new member. I hope all people will help me. Thanks all!
@  GiaPhuc : (15 Tháng mười hai 2014 - 02:45 PM) hi everybody My name is Phúc , I'm 19 year old . pleased to meet guys :0
@  shadow : (13 Tháng mười hai 2014 - 08:49 AM) me too
@  shadow : (13 Tháng mười hai 2014 - 08:49 AM) 2222
@  Que Huong : (07 Tháng mười một 2014 - 04:22 PM) I am new member, please help me to improve my communication skills
@  Que Huong : (07 Tháng mười một 2014 - 04:20 PM) how a bout today
@  Que Huong : (07 Tháng mười một 2014 - 04:20 PM) hello everybody
@  Que Huong : (07 Tháng mười một 2014 - 04:19 PM) HI EVERYBODY
@  KyDuyen : (22 Tháng mười 2014 - 09:58 PM) con có nhiều điều chưa hiểu thì mong tất cả mọi người thông cảm
@  KyDuyen : (22 Tháng mười 2014 - 09:55 PM) xin chào mọi người, con là thành viên mới xin mọi người giúp đỡ ạ
@  son : (03 Tháng mười 2014 - 08:03 AM) làm sao để xem được đáp án vậy
@  son : (03 Tháng mười 2014 - 08:02 AM) hello everybody

Hình ảnh

TỔNG HỢP CÁC CẤU TRÚC TIẾNG ANH CƠ BẢN

CẤU TRÚC NGỮ PHÁP CƠ BẢN

  • Please log in to reply
Chưa có bài trả lời

#1
Susu ka

Susu ka

    Thành Viên

  • Members
  • PipPipPip
  • 553 Bài viết

NHỮNG CẤU TRÚC TIẾNG ANH CƠ BẢN

 


• S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something(quá....để cho ai làm gì...)
e.g.1 This structure is too easy for you to remember.
e.g.2: He ran too fast for me to follow.
• S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi mà...)
e.g.1: This box is so heavy that I cannot take it.
e.g2: He speaks so soft that we can’t hear anything.
• It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V(quá... đến nỗi mà...)
e.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it. 
e.g.2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
• S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ... cho ai đó làm gì...)
e.g.1: She is old enough to get married. 
e.g.2: They are intelligent enough for me to teach them English.
• Have/ get + something + done (VpII)(nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)
e.g.1: I had my hair cut yesterday. 
e.g.2: I’d like to have my shoes repaired.
• It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something(đã đến lúc ai đóphải làm gì...)
e.g.1: It is time you had a shower. 
e.g.2: It’s time for me to ask all of you for this question.
• It + takes/took+ someone + amount of time + to do something(làm gì... mất bao nhiêu thờigian...)
e.g.1: It takes me 5 minutes to get to school. 
e.g.2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.
• To prevent/stop + someone/something + From + V-ing(ngăn cản ai/cái gì... không làm gì..)
e.g.1: I can’t prevent him from smoking
e.g.2: I can’t stop her from tearing
• S + find+ it+ adj to do something(thấy ... để làm gì...)
e.g.1: I find it very difficult to learn about English. 
e.g.2: They found it easy to overcome that problem.
• To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing.(Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì)
e.g.1: I prefer dog to cat. 
e.g.2: I prefer reading books to watching TV.
• Would rather + V* (infinitive) + than + V (infinitive)(thích làm gì hơn làm gì)
e.g.1: She would rather play games than read books.
e.g.2: I’d rather learn English than learn Biology.
• To be/get Used to + V-ing(quen làm gì)
e.g.1: I am used to eating with chopsticks.
• Used to + V (infinitive)(Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa)
e.g.1: I used to go fishing with my friend when I was young.
e.g.2: She used to smoke 10 cigarettes a day.

 


  • ocphuong94 yêu thích
0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 ẩn nick